Svart på vitt

Att minnas vad någon sagt eller att helt och hållet förlita sig på hörsägen är sällan gångbart i dagens samhälle. Det är viktigt att man har koll på sina papper och att det går att styrka saker och ting genom…

Vårda hörseln

Det blir allt mer vanligt förekommande med bullerskador och sedan en tid har man kunnat observera klar hörselpåverkan även hos små barn. En förenklad men korrekt beskrivning av situationen är att vi utsätter oss för allt högre ljudvolymer med allt…

Mobilanpassning

Även om datorer ännu är det vanligaste att använda när man skall ut på internet och shoppa, hitta information eller skicka mail, har det blivit allt vanligare att man använder sig av surfplattor och inte minst mobiler. Ser man siffror…