Det blir allt mer vanligt förekommande med bullerskador och sedan en tid har man kunnat observera klar hörselpåverkan även hos små barn. En förenklad men korrekt beskrivning av situationen är att vi utsätter oss för allt högre ljudvolymer med allt för korta mellanrum. Detta innebär att hörseln inte hinner återhämta sig mellan varven och man får bestående men som kan sitta i under hela livet. Det finns en hel del åtgärder man kan genomföra för att minska risken för att drabbas av hörselnedsättning eller andra åkommor som är en direkt följd av ljud och buller. Först och främst handlar det om att i möjligaste mån skydda sin hörsel när det blir allt för starka ljud. På spelningar och i andra situationer var man vet med sig att det kommer att vara en mycket hög ljudvolym, kan man ha en stor fördel i att använda sig av öronproppar. Genom att göra detta kan man minska riskerna för bestående hörselproblematik och spara en hel del tid som annars krävs för undersökningar och utredning.

Tinnitus

Bland musiker och grovarbetare har tinnitus funnits i alla tider. Det är dock relativt nyligen som man började tala om tinnitus som ett utbrett problem. När man utsätter sin hörsel för stora påfrestningar under lång tid eller vid upprepade tillfällen, kan man drabbas av tjut och brus i öronen. Det finns en del forskning på området men det är en hel del kvar som behöver göras innan man helt kartlagt besväret. Generellt sett finns den en koppling mellan ljudet i öronen och stressiga situationer. Vidare sägs ljudet bli starkare under perioder då man har sjukdom i kroppen. Att skaffa ett par bra öronproppar kan göra stor skillnad och hindra att man förvärrar situationen. Om man inte har tinnitus från början, kan dessa också hindra att man får tinnitus.

Vårda hörseln